DELTA Модул Две - Blended Learning Module

DELTA Module 2 course 2023

 

 

Дати за курс 2023: 

 

23 Юни - 25 Август

 

 

Дистанционна част:

23 Юни - 24 Юли 2023

 

Присъствена част:       

25 Юли - 25 Август 2023

 

 

 

 

Такси

 

Цената от 1268 GBP (1213 GBP с отстъпка РАННО ПЛАЩАНЕ) включва:

 

• Такса обучение - 1120 GBP
• Регистрационна такса на Cambridge Assessment English - 148 GBP
• Ползване на CELTA / DELTA библиотеката
• Използване на компютърна зала със свободен интернет достъп
• Свободна Wi-Fi зона в сградата на училището
• Включени 350 бр. безплатни ксерокопия, както и канцеларски материали
• Съвети по отношение на възможности за работа

 

 

 

  Отстъпка за ранно плащане:

         55 GBP отстъпка при заплащане на цялата такса до

4 седмици преди началото на дистанционната част на курса.

 

 

Условия за плащане


МОЛЯ, НЕ ПЛАЩАЙТЕ НИЩО ПРЕДИ ДА БЪДЕТЕ ИНТЕРВЮИРАНИ И ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНО МЯСТО В КУРСА.


• На кандидатите, които приключат успешно последния етап от процеса на кандидатстване (интервю), ще бъде предложено място в курса DELTA Модул Две.
• За да резервирате мястото, което Ви е предложено, трябва да заплатите 300 GBP невъзвръщаем депозит до 3 дни след интервюто.
• Депозитът не е допълнителна такса и се приспада от общата цена на курса.
• Заплащането на разликата до пълната цена на курса трябва да бъде направено най-късно 2 седмици преди началото на курса.
• Начин на плащане: по банков път.
• Кандидатите трябва да внесат допълнително 20 GBP, за да покрият всички банкови такси.
 

Отказ


• Известието за отказ от курс DELTA трябва да бъде подадено в писмен вид.
• Ако писменото известие е подадено 4 или повече седмици преди началото на курса, училището ще задържи само невъзвръщаемия депозит.
• Ако писменото известие е подадено между 2 и 4 седмици преди началото на курса, 50 % от платената такса ще бъде възстановена.
• Ако писменото известие е подадено по-малко от 2 седмици преди началото на курса, такси не се възстановяват.
• Таксите се възстановяват във валутата, в която са платени. Всички дължими банкови или други такси се приспадат от възстановяваната сума.