COURSE CALENDAR

София

бул. "Дондуков" № 64

Мобилен: 0896 888 458
E-mail: t.training@avo-bell.com

Bookmark and Share

ТКТ (Teaching Knowledge Test) е гъвкав комплект от модули, които тестват базовите познания, необходими за преподаване на английски като чужд език. Фокусът е върху следните области:

• основна терминология, използвана при преподаване на езика
• езикът, необходим за описание на различните методи на преподаване
• използване на учебни материали и технически средства
• ключови елементи в разработването на урочните планове
• умения за мениджмънт на дейностите в класната стая

 

Съдържание на основните модули ТКТ

Модул 1 - Language and background to language learning and teaching

- describing language and language skills
- background to language learning
- background to language teaching

Модул 2 - Lesson planning and use of resources of language teaching

- planning and preparing a lesson or sequence of lessons
- selection and use of resources and materials

Модул 3 - Managing the teaching and learning process

- teachers’ and learners’ language in the classroom

- classroom management

Всеки един от модулите изисква решаването на 80 въпроса (избиране и маркиране на верния отговор) в рамките на 80 минути. Кандидатите могат да се явят едновременно в една изпитна сесия на трите модула или поотелно на всеки модул в произволно избран от тях ред.

 

TKT: Young Learners


TKT: Young Learners е специализиран модул на ТКТ с фокус върху знанията и уменията, необходими за преподаване на английски език на малки ученици от 6 до 12 години.

Съдържание: концепции, свързани с обучението и развитието на малките ученици; планиране на уроци за малки ученици и стратегии за преподаване; практически дейности и ресурси за насърчаване и стимулиране на езиковото обучение на малки ученици; оценяване на малките ученици.

Тестът TKT: Young Learners се състои от 80 въпроса, разделени в 4 части:

• Обучение и развитие на малките ученици
• Планиране на уроци за малки ученици
• Стратегии за преподаване на малки ученици
• Оценяване на малките ученици в класната стая

 

За кого е предназначен ТКТ?


ТКТ е разработен за международна аудитория от преподаватели по английски като чужд език. Teaching Knowledge Test е подходящ за:

•  преподаватели в начален, среден и горен курс, както и за преподаватели на възрастни
•  преподаватели, които желаят да осъвременят знанията си
• преподаватели по други предмети, които се преквалифицират да преподават английски език като чужд език
•  желаещи да преподават английски език без никакъв опит

 

С какво ще ми е полезен ТКТ?


Като част от преподавателските квалификации и тестове на Cambridge English Language Assessment, ТКТ ще Ви помогне да разширите и задълбочите знанията си за преподаване на английски като чужд език.
ТКТ е стъпка от професионалното Ви развитие като преподавател по английски език, която Ви помага да се придвижите успешно към преподавателски квалификации на по-високо ниво.


Успешно положилите теста получават международно валиден сертификат, издаден от University of Cambridge ESOL Examinations.

 

 

виж всички